അൽ മബാദിഉൽ മുഫീദ - المبادئ المفيدة - Markazu Uloomissunnah, Manjeri

بسم الله الرحمن الرحيم

തൗഹീദ്‌ , ഫിഖ്‌ഹ്‌ , അഖീദ എന്ന വിഷയങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനമായി ഒരു മുസ്ലിം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്‌ ഷെയ്ഖ്‌ യഹ്‌യ ബ്ൻ അലി അൽ ഹജൂരി حفظه الله രചിച്ച المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة എന്ന ഗ്രന്ഥത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ദർസുകൾ.

🔻ഈ ദർസുകൾ ടെലിഗ്രാമിൽ ലഭിക്കാൻ ഈ ചാനൽ mabadialmufeedah സന്ദർശിക്കുക.

2 Comments

  • അസ്സലാമുഅലൈക്കും വറഹ്മതുള്ളാഹിവബറകാതുഹു

    പിഡിഎഫിൽ ഉള്ള ബുക്കുകൾ

    കിട്ടാനുള്ള വഴി
    കോൺടാക്ട് നമ്പർ