ഈദ് ഖുത്ബ: ഇബാദത്തു ശുക്ർ - Markazu Uloomissunnah, Manjeri

📜 ഈദ് ഖുത്ബ : ഇബാദത്തു ശുക്ർ.

🎙 അബൂ അദ്നാൻ അൽ ഹിന്ദി غفر الله له ولوالديه.

🕰 23:17 മിനിട്ട്

🗓 ദുൽ ഹിജ്ജ 10, 1441 ഹിജ്‌റ.
(31/07/20)

🕌 മർക്കസു ഉലൂമിസ്സുന്ന, മഞ്ചേരി.