എത്ര കാലം വരെ നീ ഇൽമ് തേടും? - Markazu Uloomissunnah, Manjeri

📜 എത്ര കാലം വരെ നീ ഇൽമ് തേടും? ഇനി നീ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ നീ ജോലി ചെയ്തില്ലായെങ്കിൽ എന്താണ് നിന്റെ കുടുംബം ഭക്ഷിക്കുക?

🎙 അഷെയ്ഖ് അബൂ ബിലാൽ ഖാലിദ് അൽ ഹദ്റമീ حفظه الله.

വിവർത്തനം: സ’അദ് ബിൻ ഉമർ وفقه الله.