ജുമുഅ ഖുത്ബ:മുസ്ലിമിനെ അവഹേളിക്കൽ. - Markazu Uloomissunnah, Manjeri