ജുമുഅ ഖുതുബ: രിസ്‌ഖ് അല്ലാഹുവിന്റെ കൈകളിലാണ് - Markazu Uloomissunnah, Manjeri