ജുമുഅ ഖുത്ബ: മുഹറം മാസത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതകൾ - Markazu Uloomissunnah, Manjeri

📜 ജുമുഅ ഖുത്ബ: മുഹറം മാസത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതകൾ.

⚜(خطبة الجمعة: فضائل شهر محرم)

🎙 അബൂ അദ്നാൻ അൽ ഹിന്ദി غفر الله له ولوالديه.

🕰 9:27 മിനിട്ട്.

🗓 മുഹറം 02, 1442 ഹിജ്‌റ.
(21/08/20)

🕌 മർക്കസു ഉലൂമിസ്സുന്ന, മഞ്ചേരി.