അഹ്‌ലൻ റമദാൻ - أهلا رمضان - Markazu Uloomissunnah, Manjeri

بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا رمضان / أحكام صيام رمضان

നോമ്പ്, സകാത്ത്, ഈദ് എന്നിവയുടെ വിധി വിലക്കുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദർസുകൾ.

🔻ഈ ദർസുകൾ ടെലിഗ്രാമിൽ ലഭിക്കാൻ ഈ ചാനൽ ahkamussiyaam സന്ദർശിക്കുക.